ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Bij inschrijving voor de cursus ga je een overeenkomst aan voor de betreffende periode. Dit houdt in dat je eStilo-Dance betaalt voor de volledige periode waarvoor jij je hebt ingeschreven. Na inschrijving heb je 7 dagen bedenktijd.
 • Als de contributie niet op tijd is ontvangen, behoudt de docent zich het recht je de toegang tot de lessen te ontzeggen.
 • eStilo-Dance behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren of te verplaatsen naar een ander tijdstip en/of andere dag indien daartoe gegronde redenen zijn.
 • In geval van annulering binnen 7 dagen voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige cursusgeld.
 • Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de cursus waarvoor je je hebt ingeschreven.
 • Als je vanwege medische redenen de cursus niet (langer) kunt volgen worden de trainingen vooruitgeschoven naar het volgende seizoen. Deze melding kan niet geschieden met terugwerkende kracht en is alleen geldig vanaf de datum van de melding.
 • Tijdens de trainingen wordt er veel in koppels gedanst. Het is daarom ook zeer gewenst dat je fris is en verzorgd op de training komt.
 • eStilo-Dance behoudt zich het recht voor, om zonder opgaaf van redenen, personen te weigeren.
 • Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) houden zich gedurende hun verblijf op de leslocatie aan de huisregels evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel.
 • Bezoek en het volgen van de lessen is geheel op eigen risico. eStilo-Dance is niet aansprakelijk te stellen voor verwondingen of enig andere vorm van letsel van de deelnemer.
 • Ook is eStilo-Dance niet aansprakelijk te stellen voor schade, verlies of diefstal als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de leslocatie.
 • Het gebruik van beeld- en/of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape enz.) op het terrein van en in de leslocatie is uitsluitend toegestaan met toestemming van de organisatie. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 • Door deel te nemen aan de lessen of evenementen van eStilo-Dance, kunnen er beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt waarop de deelnemer zichtbaar en/of hoorbaar is. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geef je eStilo-Dance toestemming om dit beeldmateriaal op de website of de eStilo-Dance beheerde social media kanalen te publiceren voor promotionele doeleinden. Deze toestemming kan te allen tijden, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de deelnemer.